Witamy na stronie Berg-Travel! Zapraszamy do korzystania z naszych wyszukiwarek: samolotów, hoteli i samochodów oraz z naszych ofert!

Warunki ubezpieczenia

SI_ubezp Karta Signal strona 2_01Karta Signal strona 1_01

IMPREZY ORGANIZOWANE ZA GRANICĄ

Berg-Travel na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 206520 z dnia 01.07.2016 zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski)  imprez organizowanych przez Berg-Travel (wyjazdy zagraniczne) ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:

Lato 2018 – Standard

– zawarte w cenie imprezy:

 • do 10 000 EUR – KL (koszty leczenia)
 • do 6 000 EUR – KR (koszty ratownictwa), zawiera się w KL
 • 10 000 PLN – NNW (NWI+NWS) (następstw nieszczęśliwych wypadków)
 • 10 000 PLN – NWI (trwały uszczerbek na zdrowiu)
 • 10 000 PLN – NWS (śmierć)

 

Opcjonalnie proponujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia STANDARD PLUS rozszerzającego kwotę KL do 30 000 EUR + BP 2 000 PLN (bagaż podróżny) + OC 30 000 EUR

Porównanie wariantów ubezpieczeń LATO 1_01

Porównanie wariantów ubezpieczenia-Lato.pdf

 • ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych

Choroba przewlekła – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

Zima 2017/2018 – STANDARD SKI (w przypadku wyjazdów na narty)

– zawarte w cenie imprezy:

 • do 30 000 EUR – KL (koszty leczenia)
 • do 6 000 EUR – KR (koszty ratownictwa), zawiera się w KL
 • 10 000 PLN – NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)
 • 2000 PLN – BP (bagaż podróżny)
 • 30 000 EUR – OC (amatorskie sporty)

Opcjonalnie proponujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia STANDARD SKI PLUS rozszerzonego o SS (Sprzęt sportowy) do 2 000 PLN i CP (choroby przewlekłe).

 

Porównanie wariantów ubezpieczeń ZIMA 1_01 

Porównanie wariantów ubezpieczenia-Zima.pdf

 

Choroba przewlekła – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

 

Dojazd własnym transportem (dojazd własny) – Klienci podróżujący dojazdem własnym są objęci ubezpieczeniem od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia pobytu w hotelu/apartamencie do godziny 23:59 w dniu zakończeniu pobytu, wg dat wymienionych na Umowie – Zgłoszeniu. W tym czasie należy dotrzeć do miejsca zakwaterowania bądź Polski w drodze powrotnej. Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia pokrywające dodatkowe dni podróży.

IMPREZY ORGANIZOWANE W POLSCE

Berg-Travel na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 206519 z dnia 01.07.2016 zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach na terenie RP, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez organizowanych przez Berg-Travel na terenie Polski ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:

– zawarte w cenie imprezy:

 • do 2 000 PLN – NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)

Opcjonalnie proponujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia STANDARD PLUS rozszerzonego o SS (sprzęt sportowy) – 3 000 PLN + OC – 20 000 PLN.

 

Porównanie wariantów ubezpieczeń-polska1_01

Porównanie wariantów ubezpieczenia-Polska.pdf

WAŻNE INFORMACJE DLA UBEZPIECZONYCH

 • Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
 • Zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych biuro ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników niezależnie od tego, czy posiadają już ew. inne ubezpieczenie. W przypadku zaistnienia szkody osoba poszkodowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o niej Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela (tel: +48 22 864 55 26, sms: +48 661 000 888).
 • Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
 • Od momentu zaistnienia szkody opiekę nad osobą ubezpieczoną przejmuje Ubezpieczyciel, który decyduje o leczeniu na miejscu lub transporcie (i jego rodzaju) do Polski po otrzymaniu stosownych dokumentów od lekarzy za granicą.
 • Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem Berg-Travel na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i TU Signal Iduna. Berg-Travel nie pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowań.
 • Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, wyszczególnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże.
 • Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże. Jego znajomość potwierdzają Państwo, podpisując formularz Umowy-Zgłoszenia.
 • Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
 • Osoba ubezpieczona zwalnia lekarzy prowadzących leczenie ubezpieczonego z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.

 Karta dla podróżnych

logo-adobe-pdf Karta Signal Iduna Zagranica

logo-adobe-pdf Karta Signal Iduna Polska

Instrukcja postępowania dla ubezpieczonych

logo-adobe-pdf Przewodnik dla klientów objętych ubezpieczeniem Bezpieczne Podróże

logo-adobe-pdf Instrukcja dla ubezpieczonych Lato 2018

logo-adobe-pdf Instrukcja dla ubezpieczonych ZIMA 2017/2018

logo-adobe-pdf Instrukcja dla pilotów grup wycieczek zagranicznych ZIMA 2017/2018

logo-adobe-pdf Instrukcja dla pilotów grup wycieczek zagranicznych LATO 2018

Ogólne warunki ubezpieczenia

logo-adobe-pdf Ogólne warunki ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże

Zgłoszenia szkód

logo-adobe-pdf Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia

logo-adobe-pdf Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

logo-adobe-pdf Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego-sprzętu sportowego

logo-adobe-pdf Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 

Do odczytu potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader DC do pobrania tutaj.

 

 • Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
  Karta NFZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju, szczególnie wtedy gdy koszty leczenia okazują się wyższe niż kwota standardowego ubezpieczenia jakim Państwo jesteście objęci.

  Informacje na temat karty NFZ:

 • Siedziba
  02-390 Warszawa
  ul. Grójecka 186

  tel. 22 572 60 00
  faks 22 572 63 33

  infolinia@nfz.gov.pl

  www.nfz.gov.pl

  www.ekuz.nfz.gov.pl

  Więcej informacji i szczegółów na…

  www.signal-iduna.pl

Obozy młodzieżowe

First Minute
20150726_115142
OD 2009 zł
sprawdź
First Minute
img-20170823-wa0013
OD 1709 zł
sprawdź
First Minute
2
OD 1559 zł
sprawdź
First Minute
234
OD 1809 zł
sprawdź
 • logo

 • PTTK_logo

 • logoAXA-3

 • Uropäische_Reiseversicherung_(Deutschland)_logo

 • signal iduna 4

 • logo_art-vinci

 • logo_parksnow

 • almatur

 • logo_22

 • logo_fundacji

 • chorwacja

 • BracTravel_reklama i vrata

 • Supetar logo jpeg no background(1)

 • ffm-ski_no_background

 • LOGO-2AlpesStation_Long_Quadri

 • logo-base-line-galibier-2 lignes

 • 0-801172-1024x1024

 • 7294-Les_Arcs_2016_90_black

 • 6824-Logo_Peisey-Vallandry_2016

 • Objet dynamique vectoriel

 • logo-ah-noire

 • logo_billboard-priesvitne

 • sorea_logo

 • 01-gis-full-english-version

 • cogito-png

 • skirama

 • campiglio_dolomiti_brenta

 • karlov_logo_vertikal

 • Google YouTube Instagram