Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

 W związku z nowelizacją Ustawy o usługach turystycznych w brzmieniu od 26.11.2016 – art. 10f ust. 3 z dniem 26 listopada 2016 r. do cen imprez organizowanych i sprzedawanych przez Berg-Travel Mateusz Wartenberg doliczana będzie składka, którą biuro będzie w całości odprowadzać na TFG (TURYSTYCZNY FUNDUSZ GWARANCYJNY) (nowe zabezpieczenie)

Wysokość składek

Składki są zależne od miejsca docelowego imprezy i typu transportu. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki są to następujące kwoty:

  • 15 PLN/os. – za imprezy na terenie państw europejskich i pozaeuropejskich z wykorzystaniem transportu lotniczego w ramach przewozu czarterowego
  • 13 PLN/os. – za imprezy na terenie państw pozaeuropejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego
  • 10 PLN/os. – za imprezy na terenie państw europejskich z wykorzystaniem innego środka transportu niż transport lotniczy w ramach przewozu czarterowego.
  • 0 PLN/os. – za imprezy w krajach mających lądową granicę z Rzeczpospolitą Polską, a w przypadku Federacji Rosyjskiej w obrębie obszaru obwodu kaliningradzkiego, a także za imprezy turystyczne na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w tym imprezy zagranicznej turystyki przejazdowej.

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny został utworzony na mocy ustawy z dnia 22 lipca 2016 roku o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2016r. poz.1334). Turystyczny Fundusz Gwarancyjny nie posiada osobowości prawnej i utworzony został w Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, który zapewnia jego obsługę.

TFG

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowi dodatkowe zabezpieczenie na wypadek niewypłacalności organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych. Przedsiębiorcy profesjonalnie zajmujący się organizowaniem imprez turystycznych, są obowiązani odprowadzać składkę na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego od każdego uczestnika imprezy turystycznej. Wysokość składek uzależniona jest natomiast od kraju, w którym będzie odbywała się impreza turystyczna oraz od środka transportu, za pośrednictwem którego klienci będą się przemieszczać do i z miejsca realizacji imprezy turystycznej. W przypadku niewypłacalności organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz wyczerpania zabezpieczenia finansowego, w postaci umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, umowy ubezpieczenia na rzecz klientów lub przyjmowania wpłat na rachunek powierniczy (I filar), Turystyczny Fundusz Gwarancyjny (II filar) ze zgromadzonych środków:

  • pokrywa koszty powrotu klientów z imprezy turystycznej do miejsca wyjazdu lub miejsca planowanego powrotu z imprezy turystycznej, w wypadku gdy organizator turystyki lub pośrednik turystyczny, wbrew obowiązkowi nie zapewnia tego powrotu;
  • dokonuje zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną klientom, w przypadku gdy z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego, impreza nie została lub nie zostanie zrealizowana;
  • zapewnia zwrot części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną klientom, odpowiadającą części imprezy turystycznej, która nie została lub nie zostanie zrealizowana, z przyczyn dotyczących organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego.

Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 21 listopada 2016 w sprawie wysokości składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

 

tel: +48 77 / 300 01 11

kom: +48 663 199 137

Pn-Pt: 9-17

 

Bank Śląski ING

PL 67 1050 1504 1000 0092 0432 7606

EUR 18 1050 1504 1000 0092 2337 7251

Zapisz się do naszego newslettera,
bądź na bieżąco!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie mojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w celach marketingowych przez firmę „Berg-Travel Mateusz Wartenberg" z zakładem głównym pod adresem: ul. Juliusza Słowackiego 14/5, 46-300 Olesno, NIP: 5761466737, w tym na przesyłanie informacji handlowych i marketingowych w postaci newslettera, w szczególności o nowych ofertach promocyjnych, produktach, usługach i konkursach drogą elektroniczną na mój adres e-mail, zgodnie i według zasad określonych w Polityce prywatności. Wiem, że w każdej chwili mogę wycofać zgodę.