Warunki ubezpieczenia

   

 

IMPREZY ORGANIZOWANE ZA GRANICĄ

 

Berg-Travel na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 206520 z dnia 01.07.2016 zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach zagranicznych, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez organizowanych przez Berg-Travel (wyjazdy zagraniczne) ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:

 

Lato 2023 – Standard

 

– zawarte w cenie imprezy:

 • do 10 000 EUR – KL (koszty leczenia)
 • do 6 000 EUR – KR (koszty ratownictwa), zawiera się w KL
 • 10 000 PLN – NNW (NWI+NWS) (następstw nieszczęśliwych wypadków)
 • 10 000 PLN – NWI (trwały uszczerbek na zdrowiu)
 • 10 000 PLN – NWS (śmierć)

 

Opcjonalnie proponujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia STANDARD PLUS rozszerzającego kwotę KL do 30 000 EUR + BP 2 000 PLN (bagaż podróżny) + OC 30 000 EUR

 

Porównanie wariantów ubezpieczenia-Lato.pdf

 

 • ubezpieczenie od chorób przewlekłych i nowotworowych

Choroba przewlekła – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

 

Zima 2023/2024 – STANDARD SKI (w przypadku wyjazdów na narty)

 

– zawarte w cenie imprezy:

 • do 30 000 EUR – KL (koszty leczenia)
 • do 6 000 EUR – KR (koszty ratownictwa), zawiera się w KL
 • 10 000 PLN – NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)
 • 2000 PLN – BP (bagaż podróżny)
 • 30 000 EUR – OC (amatorskie sporty)

Opcjonalnie proponujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia STANDARD SKI PLUS rozszerzonego o SS (Sprzęt sportowy) do 2 000 PLN i CP (choroby przewlekłe).

 

Porównanie wariantów ubezpieczenia-Zima.pdf

 

Choroba przewlekła – wszelkie zaburzenie lub odchylenie od normy, które ma jedną lub więcej spośród następujących cech: jest trwałe, pozostawia po sobie inwalidztwo, spowodowane jest nieodwracalnymi zmianami patologicznymi, wymaga specjalnego postępowania rehabilitacyjnego, wymaga długiego okresu nadzoru, obserwacji, leczenia czy opieki. Leczona jest w sposób stały lub okresowy.

 

Dojazd własnym transportem (dojazd własny) – Klienci podróżujący dojazdem własnym są objęci ubezpieczeniem od godziny 00:00 w dniu rozpoczęcia pobytu w hotelu/apartamencie do godziny 23:59 w dniu zakończeniu pobytu, wg dat wymienionych na Umowie – Zgłoszeniu. W tym czasie należy dotrzeć do miejsca zakwaterowania bądź Polski w drodze powrotnej. Jeśli planują Państwo dłuższą trasę dojazdu lub powrotu należy wykupić dodatkowe ubezpieczenia pokrywające dodatkowe dni podróży.

 

IMPREZY ORGANIZOWANE W POLSCE (2023)

 

Berg-Travel na podstawie zawartej z Signal Iduna Polska TU S.A. umowy generalnej ubezpieczenia nr 206519 z dnia 01.07.2016 zawiera na rzecz klientów uczestniczących w organizowanych imprezach na terenie RP, ubezpieczenia zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Wszyscy uczestnicy (obywatele Polski) imprez organizowanych przez Berg-Travel na terenie Polski ubezpieczeni są w ramach polisy zbiorowej – w TU Signal Iduna na kwotę:

– zawarte w cenie imprezy:

 • STANDARD do 10 000 PLN – NNW (następstw nieszczęśliwych wypadków)

Opcjonalnie proponujemy wykupienie dodatkowego ubezpieczenia STANDARD VIP PLUS rozszerzonego o SS (sprzęt sportowy) – 3 000 PLN + OC – 20 000 PLN.

 

Porównanie wariantów ubezpieczenia-Polska.pdf

 

WAŻNE INFORMACJE DLA UBEZPIECZONYCH

 

 • Rodzaj i zakres ubezpieczenia przedstawiony jest w umowie uczestnictwa/umowie zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej.
 • Zgodnie z wymogami ustawy o usługach turystycznych biuro ma obowiązek ubezpieczenia wszystkich uczestników niezależnie od tego, czy posiadają już ew. inne ubezpieczenie. W przypadku zaistnienia szkody osoba poszkodowana zobowiązana jest do niezwłocznego poinformowania o niej Centrum Alarmowego Ubezpieczyciela (tel: +48 22 864 55 26, sms: +48 661 000 888).
 • Zawierając umowę, uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.
 • Od momentu zaistnienia szkody opiekę nad osobą ubezpieczoną przejmuje Ubezpieczyciel, który decyduje o leczeniu na miejscu lub transporcie (i jego rodzaju) do Polski po otrzymaniu stosownych dokumentów od lekarzy za granicą.
 • Umowa Ubezpieczeniowa jest zawarta za pośrednictwem Berg-Travel na rzecz Klienta; stronami Umowy są: Klient i TU Signal Iduna. Berg-Travel nie pośredniczy pomiędzy Klientem a Ubezpieczycielem w rozwiązywaniu ew. sporów wynikłych przy realizacji Umowy Ubezpieczenia, nie ma także wpływu na decyzje dotyczące sposobów leczenia, transportu czy wypłaty odszkodowań.
 • Wypłata odszkodowań przez Ubezpieczyciela oraz sfinansowanie kosztów leczenia uzależnione jest od spełnienia pewnych warunków, wyszczególnionych w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże.
 • Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Bezpieczne Podróże. Jego znajomość potwierdzają Państwo, podpisując formularz Umowy-Zgłoszenia.
 • Osoby starsze i nie w pełni zdrowe proszone są o konsultację z lekarzem przed podjęciem decyzji o wyjeździe.
 • Osoba ubezpieczona zwalnia lekarzy prowadzących leczenie ubezpieczonego z obowiązku dochowania tajemnicy lekarskiej oraz zezwala na udostępnienie dokumentacji z przebiegu leczenia ubezpieczycielowi.

 

Informacje o produktach Signal Iduna

 

 Bezpieczne Podróże – informacja o produkcie

 NNW (Następstw nieszczęśliwych wypadków) – informacje o produkcie

 Ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej – informacje o produkcie

 

Karta dla podróżnych

 

 Karta Signal Iduna Zagranica

 Karta Signal Iduna Polska

 

Instrukcja postępowania dla ubezpieczonych

 

 Instrukcja dla ubezpieczonych Lato 2023

 Instrukcja dla pilotów grup wycieczek zagranicznych LATO 2023

 Instrukcja dla ubezpieczonych Lato 2023 (English version)

 Instrukcja dla ubezpieczonych ZIMA 2023/2024

 Instrukcja dla pilotów grup wycieczek zagranicznych ZIMA 2023/2024

 Instrukcja dla ubezpieczonych ZIMA 2023/2024 (English version)

 

Ogólne warunki ubezpieczenia

 

 Ogólne warunki ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże

Ogólne warunki ubezpieczenia SIGNAL IDUNA NNW Polska

 

Zgłoszenia szkód

 

 Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia kosztów leczenia

 Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

 Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia bagażu podróżnego-sprzętu sportowego

 Zgłoszenie szkody z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

 

Do odczytu potrzebny jest program Adobe Acrobat Reader DC do pobrania tutaj.

 

 • Zalecamy zabranie EUROPEJSKIEJ KARTY UBEZPIECZENIA ZDROWOTNEGO
  Karta NFZ ułatwia załatwienie formalności związanych z ewentualną hospitalizacją za granicą kraju, szczególnie wtedy gdy koszty leczenia okazują się wyższe niż kwota standardowego ubezpieczenia jakim Państwo jesteście objęci.

  Informacje na temat karty NFZ:

 • Siedziba
  SIGNAL IDUNA Polska TU S.A.
  SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A
  ul. Siedmiogrodzka 9
  01 – 204 Warszawa

  tel. 22 572 60 00
  faks 22 572 63 33

  infolinia@nfz.gov.pl

  www.nfz.gov.pl

  www.ekuz.nfz.gov.pl

  Więcej informacji i szczegółów na…

   

  www.signal-iduna.pl

 

tel: +48 77 / 300 01 11

kom: +48 663 199 137

Pn-Pt: 9-17

 

Bank Śląski ING

PL 67 1050 1504 1000 0092 0432 7606

EUR 18 1050 1504 1000 0092 2337 7251